Realizacje

2
0
1
3

d
o

2
0
1
5

Firma została założona w styczniu 2013 roku i od tamtej pory zrealizowała między innymi:

 • projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego Nomax w Piekarach Śląskich,
 • projekt konstrukcji estakad (głównej oraz drugorzędnej) wykonywanych w ramach rozbudowy elektrowni Carrington Power Limited, Manchester, Anglia o dwa bloki gazowe. Projekt wykonywany dla firmy Fluor S.A.,
 • projekt fundamentu pod wiertarko-frezarko-wytaczarkę poziomą firmy TOS Varndaorf a.s. oraz fundamentu pod giętarkę profili stalowych typu 31 firmy Heintzman GmbH & Co.KG wykonywanych w ramach rozbudowy zakładów produkcyjnych firmy Kalmet S.A.
 • projekt wykonawczy tacy rozładunkowej mocznika oraz misy żelbetowej zbiornika na mocznik wraz z konstrukcją stalową obudowy i opodestowaniem wykonywanych w ramach inwestycji: "Budowa zbiornika na mocznik o pojemności 150m3; będącego elementem niekatalitycznej instalacji odazotowania spalin wraz z osprzętem stacji mieszania i dozowania mocznika oraz montaż rurociągów doprowadzających reagent do lanc wtryskowych mocznika do komory paleniskowej kotła"; w Elektrociepłowni EC-4 Dalkia Łódź S.A.
 • projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy zespołu hal produkcyjnych o halę magazynową i łącznik magazynowo-gospodarczy realizowanych jako III etap budowy firmy Metar sp. z o.o. w Gliwicach
 • projekt wykonawczy konstrukcji łącznika technologicznego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50÷60MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy"
 • projekty wykonawcze konstrukcji budynku stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z kotłownią realizowanego w ramach budowy elektrowni kondensacyjnej z blokiem gazowo-parowym o mocy 460MW we Włocławku
 • projekt wykonawczy przebudowy konstrukcji wsporczej dla fragmentu odtworzonego przenośnika TO-1 wraz z obudową i podestem przylegająca do istniejącej stacji napinania oraz podparcia rurociągów gazu do istniejących słupów stacji napinania wraz z podestem obsługowym realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A."
 • projekty wykonawcze konstrukcji drugorzędnych, np. konstrukcji pod banery reklamowe i logotypy, obudowy świetlików, obudowy zewnętrzne z włókno-cementu, sceny, antresoli SuperPharm, zadaszenia strefy dostaw, itp., realizowanych w ramach budowy: „Zespołu zabudowy usługowo-handlowej „Galeria Sudecka" w miejscu istniejącego obiektu Centrum Handlowego „CH ECHO" na terenie działek nr 16/16 i 162 obręb 60 położonych przy Alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze wraz z elementami infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr 16/31 i 14 obręb 60"
 • projekt budowlany i wykonawczy części konstrukcyjnej budowy hali produkcyjno–magazynowej firmy Rystal, wraz z: przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej; budową instalacji kanalizacji deszczowej; przebudową instalacji wody; oraz budową wewnętrznych instalacji: elektrycznej, odgromowej; budową komunikacji wewnętrznej oraz powierzchni utwardzonych na działkach 1964/5, 1964/2 w Bochni
 • projekt budowlany i wykonawczy części konstrukcyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 1898, 7582, zlokalizowanych na terenie firmy Aquer przy ulicy Gazowej w Bochni
 • projekt budowlany i wykonawczy budowlany kanału recyrkulacji spalin kotła K 1 wraz ze słupami podporowymi na terenie Zakładów Chemicznych „Police" S.A. przy ulicy Kuźnickiej 1 w Policach
 • projekt budowlany i wykonawczy budowy kanałów recyrkulacji spalin kotłów CFB 260 K-2 i K-3 wraz ze słupami podporowymi oraz wentylatorami spalin na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II
 • Ekspertyza techniczna belki podtorza suwnicy w ZW Grupa Kęty S.A. związanych z planowanym zabudowaniem nowej suwnicy o udźwigu 30t/10t oraz nowej suwnicy o udźwigu 10t oraz pozostawieniem istniejącej suwnicy o udźwigu 3,2t w hali na terenie zakładu firmy Grupa Kęty S.A. w Kętach przy ul Kościuszki 111.
 • Ekspertyza techniczna belki podtorza suwnic nr 43 i 47 w ZM w hali numer 2 na terenie zakładu firmy Grupa Kęty S.A. w Kętach przy ul Kościuszki 111.
 • Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy hali związanej z zabudową nowej suwnicy o udźwigu 12,5t na terenie zakładu Mostostal-Zabrze Oddział w Czechowicach przy ulicy Traugutta 352, Czechowice-Dziedzice

 
2
0
1
6

d
o

2
0
1
7
 • Projekt budowlany układu odazotowania spalin kotła OP-230 K-5 w Elektrociepłowni EC II na terenie Grupy Azoty S.A. wraz z projektami wykonawczymi przebudowy konstrukcji 2-go ciągu kotła i podestów obsługowych kotła, projektami wykonawczymi konstrukcji zadaszenia węzła przygotowania reagenta i estakady rurociągu reagenta
 • Projekt budowlany oraz wykonawczy z zakresu konstrukcji budowy kanału recyrkulacji spalin kotła OP 230 K-8 wraz ze słupami podporowymi oraz wentylatorem recyrkulacji spalin realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa kotła OP 230 w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych” na terenie TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
 • Projekt budowlany zamienny i wykonawczy z zakresu konstrukcji budowy sieci zasilającej kocioł OP-230 K8 w gaz wielkopiecowy realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa kotła OP 230 w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych” na terenie TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
 • Projekt budowlany i wykonawczy z zakresu konstrukcji budowy instalacji gazu ziemnego kotła OP-230 K8 w budynku kotłowni oraz zaślepienia luków montażowych stropu na poziomie +8,00m w rejonie kotła K8 realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa kotła OP 230 w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych” na terenie TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”
 • Projekt wykonawczy wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi wzmocnienia konstrukcji nośnej kotła OP-230 K8 związanej z zabudową nowych palników gazowych na terenie TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków
 • Projekt budowlany odbudowy budynku produkcyjnego nadtlenku benzoilu 75% (NOVIPER BP75) na terenie NOVICHEM Sp. z o.o. w Chorzowie wraz z projektami wykonawczymi konstrukcji budynku, zewnętrznych schodów stalowych i podestów obsługowych do urządzeń
 • Projekt budowlany i wykonawczy z zakresu konstrukcji budowy boiska szkolnego wraz z halą przykrywającą oraz łącznikiem budynku szkolnego w Czeladzi przy ul. Szkolnej 6 (Miejski Zespół Szkół w Czeladzi)
 • Projekt wykonawczy fundamentu pod wiertarko-frezarko-wytyczarkę poziomą firmy TOS VARNSDORF a.s. zlokalizowanego w hali produkcyjnej firmy HYDROTOR S.A. przy ul. Chojnickiej 72 w Tucholi
 • Projekt modernizacji istniejących podestów obsługowych klap i zaworów kierunkowych przenośników pneumatycznych L1J01 i L1J03 oraz L1J02 i L1J04 w istniejącym budynku 3.21 (Silosy cementu) na terenie Cementowni Górażdże, ul. Cementowa 1, Górażdże- projekt budowlany (część konstrukcyjna) budynku produkcyjnego do działalności własnej inwestora lub na wynajem, przyjazny środowisku przy ulicy Kusięckiej w Częstochowie
 

ico tel

Biuro: 730 987 515
Kom: 504 799 088

ico mail

biuro@m-proj.pl
marcin.weglarz@m-proj.pl

ico adres

ul. Karolinki 58, pokój 204
44-100 Gliwice