O firmie

Serdecznie witamy na stronie biura projektowego M-PROJ Marcin Węglarz.

   Firma M-Proj Marcin Węglarz świadczy usługi z zakresu opracowywania projektów konstrukcji wszelkiego typu obiektów budowlanych budownictwa ogólnego i przemysłowego. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami innych branż i dzięki temu możemy również zaoferować kompleksową obsługę Inwestora począwszy od doradztwa, opracowania i przygotowania projektu budowlanego, opracowania dokumentacji wykonawczej oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

   Bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w trakcie pracy w takich firmach jak Centrum Projektowym Polimex-Mostostal sp. z o.o.,
Fluor S.A, Energotechnika Projekt sp. z o.o., specjalizujemy się w opracowywaniu projektów konstrukcji stalowych i żelbetowych dla przemysłu energetycznego, chemicznego, zakładów produkcyjnych, a także dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

   Do projektowania wykorzystujemy programy:

 • ZWCad+2014 wraz z nakładką BIK8
 • Tekla Structures
 • Autodesk Robot Structural Analysis
 • Pakiet Specbud
 • Plato 4.0

Firma została założona w styczniu 2013 roku i od tamtej pory zrealizowała między innymi:

 • projekt budowlany przebudowy i rozbudowy istniejącej hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego Nomax w Piekarach Śląskich,
 • projekt konstrukcji estakad (głównej oraz drugorzędnej) wykonywanych w ramach rozbudowy elektrowni Carrington Power Limited, Manchester, Anglia o dwa bloki gazowe. Projekt wykonywany dla firmy Fluor S.A.,
 • projekt fundamentu pod wiertarko-frezarko-wytaczarkę poziomą firmy TOS Varndaorf a.s. oraz fundamentu pod giętarkę profili stalowych typu 31 firmy Heintzman GmbH & Co.KG wykonywanych w ramach rozbudowy zakładów produkcyjnych firmy Kalmet S.A.
 • projekt wykonawczy tacy rozładunkowej mocznika oraz misy żelbetowej zbiornika na mocznik wraz z konstrukcją stalową obudowy i opodestowaniem wykonywanych w ramach inwestycji: "Budowa zbiornika na mocznik o pojemności 150m3; będącego elementem niekatalitycznej instalacji odazotowania spalin wraz z osprzętem stacji mieszania i dozowania mocznika oraz montaż rurociągów doprowadzających reagent do lanc wtryskowych mocznika do komory paleniskowej kotła"; w Elektrociepłowni EC-4 Dalkia Łódź S.A.
 • projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy zespołu hal produkcyjnych o halę magazynową i łącznik magazynowo-gospodarczy realizowanych jako III etap budowy firmy Metar sp. z o.o. w Gliwicach
 • projekt wykonawczy konstrukcji łącznika technologicznego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50÷60MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy"
 • projekty wykonawcze konstrukcji budynku stacji redukcyjno-pomiarowej gazu wraz z kotłownią realizowanego w ramach budowy elektrowni kondensacyjnej z blokiem gazowo-parowym o mocy 460MW we Włocławku
 • projekt wykonawczy przebudowy konstrukcji wsporczej dla fragmentu odtworzonego przenośnika TO-1 wraz z obudową i podestem przylegająca do istniejącej stacji napinania oraz podparcia rurociągów gazu do istniejących słupów stacji napinania wraz z podestem obsługowym realizowanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej brutto około 75MWe w EC Zofiówka w SEJ S.A."
 • projekty wykonawcze konstrukcji drugorzędnych, np. konstrukcji pod banery reklamowe i logotypy, obudowy świetlików, obudowy zewnętrzne z włókno-cementu, sceny, antresoli SuperPharm, zadaszenia strefy dostaw, itp., realizowanych w ramach budowy: „Zespołu zabudowy usługowo-handlowej „Galeria Sudecka" w miejscu istniejącego obiektu Centrum Handlowego „CH ECHO" na terenie działek nr 16/16 i 162 obręb 60 położonych przy Alei Jana Pawła II w Jeleniej Górze wraz z elementami infrastruktury technicznej na działkach oznaczonych nr 16/31 i 14 obręb 60"
 • projekt budowlany i wykonawczy części konstrukcyjnej budowy hali produkcyjno–magazynowej firmy Rystal, wraz z: przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej; budową instalacji kanalizacji deszczowej; przebudową instalacji wody; oraz budową wewnętrznych instalacji: elektrycznej, odgromowej; budową komunikacji wewnętrznej oraz powierzchni utwardzonych na działkach 1964/5, 1964/2 w Bochni
 • projekt budowlany i wykonawczy części konstrukcyjnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 1898, 7582, zlokalizowanych na terenie firmy Aquer przy ulicy Gazowej w Bochni
 • projekt budowlany i wykonawczy budowlany kanału recyrkulacji spalin kotła K 1 wraz ze słupami podporowymi na terenie Zakładów Chemicznych „Police" S.A. przy ulicy Kuźnickiej 1 w Policach
 • projekt budowlany i wykonawczy budowy kanałów recyrkulacji spalin kotłów CFB 260 K-2 i K-3 wraz ze słupami podporowymi oraz wentylatorami spalin na terenie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II

ico tel

Biuro: 730 987 515
Kom: 504 799 088

ico mail

biuro@m-proj.pl
marcin.weglarz@m-proj.pl

ico adres

ul. Daszyńskiego 5, pokój 104
44-100 Gliwice